Hadad

De akkadische weer- en vegetatiegod Adad werd onder de naam Hadad (hebreeuws hădad; ugaritisch hd) ook in Syrië en Palestina vereerd. In het OT wordt hij niet genoemd, tenzij in de samengestelde eigennamen Benhadad, Hadadezer, Hadad-Rimmon, en in de namen van enkele edomitische stamhoofden (Gn 36,35.39; 1Kg 11,14-22.25b).


Lijst van Goden