Adad

baal-Adad stormgodAdad, naam van de babylonisch-assyrische god van de storm, waarschijnlijk dezelfde als de sumerische Isjkur. Met zijn naam zijn vele akkadische namen samengesteld, o.a. die van de assyrische koningen Adadnirari en Sjamsji-Adad, hetgeen wijst op een levendige verering in Assyrië. Bekend is de A.-mythe. Hijzelf wordt genoemd in het epos Enuma-elisj, het Gilgamesj-epos, de mythe van Atrachasis, die van Zu, de Etanamythe, het wetboek van Hammurabi (proloog en epiloog), de assyrische wetten, vele historische teksten van assyrische koningen, akkadische ritualia, sumerisch-akkadische hymnen en gebeden.

Afbeelding in ANEP nr. 501 (als stormgod: syrisch), 519-521 (op grensstenen), 533 (babylonisch), 537 (het reliëf van Maltaja), 538 (assyrisch), 703 (assyrisch zegel), 755 (tempel in Assur). Het symbool van A. is de bliksem en de bijl; zijn heilig dier: de stier. Hadad.


Lit. E. Ebeling (RLA 1, 22-26). [v. d. Born]


Lijst van Goden