Ningizzida

gudea ningizzida enkiNingizzida is een sumerische god, wiens naam betekent 'heer (van de) goede boom'; het betreft hier een chtonische godheid, die o.a. bekend is als 'troondrager van de onderwereld' en als de persoonlijke god van Gudea, die voor hem in Girsu een tempel liet bouwen. Zijn belangrijkste cultusplaats was Gisbanda niet ver van Ur. Hij geldt als zoon van Ninazu en Ningirda. Zijn symbooldier is de slang; op monumenten wordt hij afgebeeld terwijl gehoornde slangen uit zijn schouders komen. Een beroemde votief-vaas van Gudea is versierd met zich om een stam windende slangen. Volgens Jacobsen verwijzen de slangen naar de zich in de grond een weg zoekende, kronkelende wortels van de boom. Zijn sterrebeeld is de hydra. Als zoon van Ninazu en door zijn associatie met slangen krijgt hij secundair soms de trekken van een god van de geneeskunst.
Op de afbeelding wordt Gudea (links) geholpen door Ningizzida bij een offer aan Enki.


Lit. D. O. Edzard (WMI 112v). J. van Dijk, Sumerische Götterlieder 2 (Heidelberg 1960) nr. 4, 81-107. A. Falkenstein, Die Inschriften Gudeas vom Lagas", 1. Einleitung (Rome 1966) 101-104. T. Jacobsen, Toward the Image of Tammuz (Cambridge 1970) 17, 24. [Veenhof]


Lijst van Goden