Vorige Kaart Forum Volgende

De plutei Traiani


De plutei Traiani zijn twee grote marmeren reliëfs uit de tijd van Trajanus. Het is niet bekend van welk monument op het Forum ze stammen. Er is gesuggereerd dat ze afkomstig zijn van een omheining rond de Ficus Ruminalis en een standbeeld van Marsyas: dit standbeeld is op beide reliëfs te zien. De plutei staan nu in de Curia (waar deze foto's genomen zijn).
Het linker reliëf toont aan de linkerzijde de vijgenboom en het standbeeld van Marsyas en daarnaast een rij mensen die lijsten dragen van mensen met schulden, die rechts voor de keizerlijke rostra verbrand worden. Achter hen zijn (van links naar rechts) de Basilica Iulia, de voorkant van de tempel van Saturnus en die van Vespasianus en Titus.


Het rechter reliëf toont de keizer (links, zonder hoofd) terwijl hij zich tot het volk richt vanaf de rostra voor de tempel van Divus Iulius. De boog van Augustus staat op de achtergrond met daarnaast de tempel van Castor en Pollux, dan volgt het front van de Basilica Iulia, waarvoor iemand op een tribunal zit. Naast hem zijn de de vijgenboom en het standbeeld van Marsyas te zien.
Vorige Kaart Forum Volgende