Vorige Kaart Forum Volgende

Tabularium

Tabularium, latijnse benaming voor een archief. Uit het romeinse rijk zijn verscheidene tabularia bekend. Het voornaamste is dat te Rome, dat in 78 vC door Quintus Lutatius Catulus aan de Forumzijde van de Capitolinus werd opgericht en later steeds verder werd uitgebouwd. Het gebouw, waarvan de 70 m brede onderbouw en een arcadenhal daarboven bewaard gebleven zijn (de bovenste 3 verdiepingen zijn in de Renaissance gebouwd), vulde de inzinking tussen de twee toppen van de Capitolinus en vormde een machtige afsluiting van de westzijde van het Forum. Vanhier leidde een lange trap omhoog door de benedenverdieping naar de voorhal, waarvan de arcade winkels of kantoren bevatte. Kluizen bevonden zich op twee verdiepingen aan de oostzijde. Ook zijn er aanwijzingen voor het bestaan van twee grote asymmetrische hallen en een bovenste, corinthische façade, die onder de Flavii werd gerestaureerd.

Het t. diende waarschijniijk ter aanvulling van het nabij gelegen Aerarium Saturni; hier werden de staatsgelden, wetten en andere officiële oorkonden bewaard.
Vorige Kaart Forum Volgende