Ovatio

Ovatio heette bij de Romeinen een triomftocht van lagere rang, toegekend aan een veldheer die geen recht had op een echte triumphus, b.v. omdat hij zijn leger niet naar Rome had gevoerd of omdat de overwinning niet in alle opzichten aan de voorwaarden voor een triumphus voldeed (de literatuur illustreert het ontstaan van de desbetreffende casuistiek nog ca. 200 vC en later). Bij een o. kwam de veldheer niet op een wagen, maar te voet (in speciale gevallen te paard) Rome binnen, was gekleed in een toga praetexta, droeg geen scepter en een myrte- in plaats van een lauwerkrans.


Lil. G. Rohde (PRE 18, 1890-1903). - H. Versnel, Triumphus (Leiden 1970) passim. L. Bonfante Warren, Roman Triumphs and Etruscan Kings (JRS 60, 1970, 49-66). [Versnel]


Register