Vorige Kaart van Rome Terug naar Basilica

De Basilica di Porta MaggioreNabij de Porta Maggiore, onder de treinrails, is een goed bewaard gebleven, maar lastig te duiden basilica gevonden. Het bouwwerk uit de tijd van Tiberius zit vreemd in elkaar. In het tufsteen zijn geulen voor muren en pilaren gemaakt, waarin vervolgens cement met vuursteenschilfers is gegooid. Daarna werd het gewelf gebouwd; pas later werd de aarde verwijderd om ruimte te creëren voor de hal en het atrium. Het gebouw werd vervolgens gepleisterd en versierd. Het heeft een basilicahal met een schip en twee zijbeuken, met voor een portaal en achter een apsis.

pleisterwerkDe onregelmatigheid van het ontwerp vloeit vanzelfsprekend voort uit de manier waarop het is gebouwd. Diverse theorieën zijn gevormd over de functie van het bouwwerk, dat een grafmonument geweest zou kunnen zijn. De muurversiering maakt de interpretatie nog moeilijker, aangezien er geen duidelijk motief is aangetroffen. De versieringen bevatten mythische en realistische voorstellingen, zoals Sappho die van de klif van Leucade springt, maskers en andere decoratieve elementen. Hiernaast is in het pleisterwerk de ontvoering van Ganymedes te zien.


Vorige Kaart van Rome Terug naar Basilica