Feriae Latinae

Feriae Latinae, Latijnse feestdagen, heette het bondsfeest van de steden van Latium. Dit werd jaarlijks in het voorjaar op een of meer door de consuls vastgestelde dagen gevierd in het heiligdom van de beschermgod Iuppiter Latiaris op de mons Albanus (Monte Cavo) ten zuidoosten van Rome. Aanvankelijk berustte de leiding bij Alba Longa, sinds de verwoesting van deze stad in de 7e eeuw vC bij Rome. De consuls offerden bij deze gelegenheid een witte, later een rode stier, waarvan het vlees onder de vertegenwoordigers der steden verdeeld werd. Omdat alle romeinse magistraten aanwezig moesten zijn, werd het bestuur van de stad tijdens hun afwezigheid toevertrouwd aan een praefectus feriarum Latinarum causa. Voor de duur van het feest was zo nodig een wapenstilstand voor geheel Latium van kracht. De F.L. bestonden nog in de tijd van keizer Theodosius de Grote (379-395).


Lit. K. Latte, Römische Religionsgeschichte (München 1960) 144-146. [Nuchelmans]


Register