Aureolus


Aureolus, ruitercommandant van de keizers Valerianus (253-260) en Gallienus (253-268). Samen met laatstgenoemde versloeg hij in 258/259 de tegenkeizer Ingenuus in Pannonië en in 261 de tegenkeizer Macrianus in Illyrië. De gallische tegenkeizer Postumus liet hij echter ontsnappen (263), en toen Gallienus in 268 tegen de Goten streed, liet A. zelf zich tot keizer uitroepen. Gallienus keerde terug en belegerde A. in Milaan, maar werd daar vermoord. Hetzelfde lot trof A. in de herfst van 268. [Nuchelmans]Keizers Rome Lijst van Namen