Postumus
Postumus, keizer in de westelijke gebieden van het romeinse rijk van 259 tot 268. Als bevelhebber aan de Rijn onder keizer Gallienus trachtte Marcus Cassianius Latinius P. de usurpator Ingenuus te overweldigen. Bij een conflict met de gardeprefect Silvanus, die toezichthouder was over de jonge prins Valerianus, overmeesterde hij Keulen en bracht beiden ter dood. Na een overwinning op de Franken nam P. in Gallia de keizerlijke waardigheid aan. In de daarop volgende strijd wist Gallienus hem in 263 te verslaan, om zich daarna echter gewond terug te trekken. P. ontkwam aan de halfslachtige achtervolging door de generaal Aureolus, waarna hij zijn gebied met Spanje en Britannie kon uitbreiden.

In 268 steunde P. de opstand van Aureolus. Zelf moest hij een revolte van Laelianus bedwingen, maar nadat hij diens bolwerk Mainz had veroverd werd hij, toen hij plundering verbood, door zijn eigen troepen omgebracht.

Het 'imperium Galliarum' van P. had zijn eigen senaat en sloeg eigen munten. Ofschoon zijn keizer met succes de Rijngrens verdedigde tegen de binnenvallende Germanen, betekende zijn usurpatie toch een afbrokkelen van het centrale gezag.Lit. A. Stein (PRE 3, 1656-1667). M. Floriani Squardapino (EAA 6, 410). - P. van Gransbeke, Les invasions permaniques en Gaule sous le regne de Postume et le témoignage des monnaies (Revue belge de numismatique 98, 1952, 5-30). H. J. Willger Studien zur Chronologie des Gallienus und P. (Diss. Saarbrücken 1963). P. Bastien, Le monnayage de bronze de Postume (Wetteren 1967). N. Jankowski, Das gallische Gegenreich (259-274 n. Chr.) und seine soziale Basis im Spiegel der Historia Augusta (Helikon 7, 1967, 125-194). Zie ook s.v. Gallienus. [A. J. Janssen]Keizers Rome Lijst van Namen