Mogontiacum

kaartMogontiacum, romeins legioenskamp en stad op de linkeroever van de Rijn tegenover de monding van de Main, thans Mainz. Het kamp, dat tussen 18 en 13 vC aangelegd was, werd door Drusus gebruikt als operatiebasis bij zijn offensief tegen de Germanen (11-9 vC). In de eerste eeuw nC lagen in M. twee legioenen. Tijdens de bataafse opstand (69-70) werd de vesting belegerd door de Chatti en Mattiaci, maar ontzet door Vocula. Een tweede aanval der opstandelingen bracht de legio IV Macedonica en de legio XXII primigenia ertoe trouw te zweren aan de opstandige Galliërs; Cerealis heroverde het kamp. Na de verovering van de Agri decumates rechts van de Rijn was volledige bezetting niet meer nodig en verbleven in M. slechts de legio XXII of afdelingen daarvan; het hoofdkwartier van het leger van Germania superior bleef er echter gevestigd.

De burgerlijke nederzetting die bij het kamp ontstond groeide snel uit tot een aanzienlijke stad, die evenwel nooit officieel stadsrechten ontving. Zij was de hoofdstad van Germania superior en later van Germania prima. Er was al vroeg een christengemeente, zoals blijkt uit talrijke vroegchristelijke inscripties en uit Ammianus Marcellinus (27,10), die vertelt dat in 368 de Alamannen onder Rando de stad overvielen toen er een groot christelijk feest werd gevierd. Ook wordt al vroeg een bisschop vermeld.

Waarneembare sporen van romeinse gebouwen zijn in Mainz zeer schaars. De stad had een theater (foto rechts) en van de waterleiding die haar en het garnizoen van water voorzag staan nog een aantal pijlers overeind (zie onder). Talrijk zijn de in M. gevonden beeldhouwwerken en inscripties uit de romeinse tijd, waaruit de betekenis en de welstand blijken; ze bevinden zich in het Römisches-Germanisches Zentralmuseum ter plaatse.

aquaduct
De pijlers van het aquaduct in het Zahldal.

Lit. M. Besnier (PRE 15, 2422-2433). J. Briegleb (EAA 4, 781-784). - G. Behrens Mainz vor der Römerzeit (Mainz 1947). D. Baatz, M. Neue Untersuchungen am römischen Legionslager in Mainz (Limesforschungen 4, Berlin 1962). H. von Petrikovits, M., das römische Mainz (Mainzer Zeitschrift 58, 1963, 27-36). [Stolte]


Kaart