Chatti

kaartChatti, germaanse stam aan de Fulda en de Eder, buren van de Cherusci en Sugambri. Door Drusus onderworpen, sloten zij zich in de opstand tegen Varus (9 nC) bij Arminius aan. De vorstelijke families van de Chatti en de Cherusci waren door huwelijken met elkaar verbonden, hetgeen overigens de C.-vorst Adgandestrius niet belette Tiberius aan te bieden Arminius te vergiftigen (Tacitus, Annales 2, 88). In 15 nC verwoestte Germanicus hun voornaamste vesting Mattium (ib. 1, 56). Met de Hermunduri streden zij om zoutbronnen, waarbij zij in 58 nC een verpletterende nederiaag leden (ib. 13, 57). Tijdens de bataafse opstand namen de C. deel aan een vergeefse aanval op Mainz. Vespasianus en vooral Domitianus beoorloogden hen met succes. In 213 komen de Chatti voor het laatst voor. Tacitus (Germania 30-31) beschrijft uitvoerig hun gevoel voor discipline en hun merkwaardige gebruiken.


Lit. M. Ihm (PRE 3, 2199-2201). - L. Schmidt. Geschichte der deutschen Stamme. Die Westgermanen 2 (München 1940) 125-146. E. Schwarz, Germanische Stammeskunde (Heidelberg 1956) 144-146. [Stolte]


Kaart