Britannicus


kopTiberius Claudius Caesar Britannicus werd geboren op 12 februari 41 als zoon van keizer Claudius en diens derde gemalin Valeria Messalina. Aanvankelijk droeg de prins, evenals zijn vader, het cognomen Germanicus; dit werd door de senaat in 43 in B. veranderd om Claudius te eren wegens zijn successen in Britannië. Toen Messalina in de herfst van 48 terechtgesteld was, huwde Claudius in 49 zijn nicht Agrippina (minor). Deze overheerste haar echtgenoot volkomen en bracht hem ertoe, haar eigen zoon Lucius Domitius Nero ten nadele van B. te begunstigen en te adopteren; B. werd door zijn stiefmoeder als epilepticus gedoodverfd. Na Claudius' dood (54) wist Agrippina te bewerken dat Nero de troon besteeg. In het voorjaar van 55 werd B. op Nero's bevel door Locusta en Iulius Pollio vergiftigd. Zijn as werd bijgezet in het mausoleum van Augustus.

Een afbeelding van B. komt voor op enkele munten; F. Poulsen is van mening dat ook een drietal jongensbeelden in de musea van Parma, Vaticaan en Louvre B. weergeven.

stamboom
Klik op een naam voor meer informatie!Lit. Tacitus, Annales 11-13. - E. Groag (PRE 3, 2685-2691). - F. Poulsen, Porträtstudien in norditalienischen Provinzmuseen (Kopenhagen 1928) 38-49. [Nuchelmans]Keizers Rome Lijst van Namen