Charietto


Charietto, barbaar van geweldige lichaamslengte en -kracht, die op eigen gelegenheid in de 4e eeuw nC de strijd aanbond met de Germanen die Gallië binnendrongen. Toen de jonge Julianus in 355 naar Gallië kwam, bood C. hem zijn diensten aan. Julianus gebruikte hem voor nachtelijke overvallen op de Chamavi, waarbij C. de zoon van hun koning gevangen wist te nemen. Zo kon Julianus de Chamaven dwingen zich over de Rijn terug te trekken. Later, in 358, streed C. ook tegen de Alamannen, vervolgens werd hij comes utriusque Germaniae. In 365 sneuvelde hij in de strijd tegen de Alamannen.


Lit. Ammianus Marcellinus 17, 10; 27, 1. Eunapius, fragmenten 11 en 12. Zosimus 3, 6-8. [Stolte]Keizers Rome Lijst van Namen