Iulius Classicus


Iulius Classicus, prins uit de stam der Treveri en commandant van een ruiterafdeling der Treveri in het romeinse leger, steunde in 69 en 70 nC de bataafse opstand van Civilis. C. riep met zijn stamgenoot Iulius Tutor en de Lingoon Iulius Sabinus een onafhankelijk gallisch rijk uit en wist zelfs muitende romeinse troepen over te halen om de eed op dit nieuwe rijk af te leggen; de meeste gallische stammen bleven echter Rome trouw. C. en zijn aanhangers werden bij Trier verslagen door Vespasianus' veldheer Quintus Petilius Cerealis.


Lit. Zie s.v. Civilis. [Nuchelmans]Keizers Rome Lijst van Namen