Drusilla


Drusilla (verkleinwoord van het romeinse cognomen Drusus), joodse echtgenote van de romeinse landvoogd Felix (Hand. 24, 24), jongste dochter van Herodes Agrippa I, geboren omstreeks 38 of 39. Na haar verloving met Epiphanes, zoon van koning Antiochus van Commagene, die evenwel weigerde om harentwille de besnijdenis te ondergaan, huwde ze met Aziz, koning van Emesa (Syrië), maar verliet hem om te kunnen trouwen met Felix, uit welk huwelijk een zoon, Agrippa, geboren werd. Deze kwam 'met de vrouw' (waarschijnlijk niet D.) bij de uitbarsting van de Vesuvius in 79 nC om het leven. [v.d. Born]Keizers Rome Lijst van Namen