Herodes Agrippa I


Herodes (Ἡρώδης) Agrippa I, koning van Judea, werd geboren in 10 vC en groeide op in Rome. Hij was van 41-44 heerser over een gebied, dat door de toevoeging van Abilene het rijk van Herodes de Grote in uitgebreidheid heeft overtroffen. Hij was de zoon van Aristobulus en Berenike en een kleinzoon van Mariamne. Aan de vriendschap met Caligula had hij het te danken dat hem de tetrarchie van Philippus werd toegewezen. Op weg van Rome naar zijn koninkrijk deed hij Alexandrië aan en werd daar aanleiding tot antisemitische woelingen.

Gedurende zijn regering wist hij het vertrouwen van de farizeeën te winnen door zijn gehoorzaamheid aan de wet van Mozes en zijn optreden tegen de christelijke gemeente (Hand 12,1vv). Bovendien was hij een kleinzoon van Mariamne I en daardoor omringd met een aureool van het hasmoneese koningshuis. Meer dan eens wist hij door zijn vriendschap met Caligula een voor de joden kwetsend optreden te voorkomen, o.a. toen de legatus van Syrië, Petronius, in de tempel te Jeruzalem een keizerbeeld wilde laten oprichten. De omstandigheden waaronder H. Agrippa stierf worden bericht in Hand 12,19-23 en Jos. Ant. 19,8,2. Na zijn dood (44 nC) werd zijn koninkrijk door Claudius gereorganiseerd tot een provincie en daarmee brak opnieuw de tijd van de procuratores aan.


Lit. Jos. Ant. 18, 6; 19, 5-9; Bell. 2, 9, 11. - Schürer 1, 549-564. [Beek]Keizers Rome Lijst van Namen Stamboom