Festus


Porcius Festus, landvoogd van Judea (60-62). Opvolger van Felix. F. was een edel mens, die echter niet lang genoeg leefde om het door Felix gestichte kwaad goed te maken. Hij behandelde de aanklacht van de joden tegen Paulus, maar kon geen oordeel uitspreken omdat Paulus zich als romeins burger op de keizer beriep (Hand 24,27-26,32). F. stierf in Judea (Ant. 20,8,9-1 1).


Lit. Schürer 1, 579-582. [v. d. Born]



Keizers Rome Lijst van Namen