Flavius Victor 384 - 388


munt

Flavius Victor werd ca. 380 nC als zoon Magnus Maximus geboren. Toen zijn vader in 384 er niet in slaagde vrede te sluiten met Valentinianus II en Theodosius I, riep hij zijn zoon Victor als mede-Augustus uit. Maximus liet zijn zoon in Trier achter onder de hoede van zijn generaals Quintinus en Nannienus, toen hij Italië binnenviel. Na de nederlaag van Maximus zond Theodosius Arbogastes om Victor te verslaan. Victor werd door hem gedood.Lit. W. Ensslin (PRE 14, 2546-2555).
Keizers Rome Lijst van Namen