Magnus Maximus 383 - 388


munt

Magnus Clemens Maximus, westromeinse tegenkeizer van 383 tot 388, van eenvoudige spaanse afkomst. M. bevocht als legeraanvoerder in Britannia met succes de Picten en de Scoten. Nadat hij door zijn leger tot keizer was uitgeroepen, stak hij terstond over naar Gallië, waar de troepen van Gratianus naar hem overliepen en Gratianus werd gedood. Sindsdien controleerde M. vanuit Trier Britannia, Gallia en Hispania, zodat Theodosius I en Valentinianus II hem althans de facto moesten erkennen. In 387 overrompelde hij Italië; Valentinianus moest naar Theodosius vluchten, maar al spoedig werd M. door Theodosius verslagen (388) en in zijn nieuwe residentie terechtgesteld. M., die een gelovig christen was, vervolgde ondanks de aansporing tot matiging door Martinus van Tours, Priscillianus en diens volgelingen.Lit. W. Ensslin (PRE 14, 2546-2555). - J. R. Palanque, L'empereur Maxime in A. Piganiol, Les empereurs romains d'Espagne (Paris 1965) 255-262. Id., Roman Emperors from Spain. The Emperor M. (Classical Folia 22, 1968, 85-104). [A. J. Janssen]
Keizers Rome Lijst van Namen