Eugenius 392 - 394
Eugenius Flavius, romeinse usurpator (392-394). Nadat Valentinianus II door zijn frankische raadsheer Arbogast vermoord was, werd de tot hoofd van de hofkanselarij opgeklommen vroegere retor in Italië en het gehele Westen als keizer erkend, echter niet door Theodosius. Deze marcheerde op naar Italië en versloeg E, in een bloedige slag bij de Frigidus (Wippach); na gevangen genomen te zijn werd E. door de soldaten vermoord (6 september 394).

E. begunstigde het heidendom o.a. door het herstel van het altaar van Victoria in de Curia te Rome toe te staan.Lit. O. Seeck, Geschichte des Untergangs der antiken Welt 5 (Stuttgart 1913) 243-259. O. Seeck/G. Veith, Die Schlacht am Frigidus (Klio 13, 1913, 451-467). [A. J. Janssen]Keizers Rome Lijst van Namen