Genseric


munt

Genseric, koning der Vandalen (428-477). Hij veroverde de geheele kust van N.W. Afrika en plunderde en brandschatte van daar uit al de kustlanden van de Middell. Zee. In 455 had de beruchte plundering van Rome door de Vandalen plaats. G. was als Ariaan ook een heftig vervolger der Katholieken.Keizers Rome Lijst van Namen