Gessius Florus


Gessius Florus, procurator van Iudaea onder Nero (64-66), wiens afpersingen en onderdrukking de opstand van de joden in 66 veroorzaakten (Tacitus, Historiae 5,10; Flavius Josephus, Bellum Iudaicum 2,277-558).Keizers Rome Lijst van Namen