MacrianusMacrianus, romeinse tegenkeizer in het Oosten van september 260 tot het najaar van 261. Titus Fulvius Iunius M. was een zoon van keizer Valerianus' tribuun Fulvius M., die, nadat Valerianus in perzische handen gevallen was (259?), de hem door het leger aangeboden kroon voor zichzelf weigerde, maar aanvaardde voor zijn zonen M. en Quietus, die in Egypte en het Oosten erkend werden. M. vond samen met zijn vader de dood in de strijd tegen keizer Gallienus in Illyrië, zijn broer Quietus werd door koning Odaenathus in Emesa belegerd en gedood.Lit. Scriptores Historiae Augustae, Triginta tyranni 12. - E. Stein (PRE 7, 259-262). - A Krzyzanowska, M., usurpateur du temps des guerres perses dans les émissions monétaires (Revue numismatique 10, 1968, 293-296). [A.J.Janssen]Keizers Rome Lijst van Namen