Odaenathus


Odaenathus, koning van Palmyra van 260 tot 267. Septimius O., een palmyreens edelman, nam na keizer Valerianus' gevangenneming door de Perzen de koningstitel aan en dreef Sapor I over de Eufraat terug (260). Hij heroverde Mesopotamië en werd door Gallienus als 'dux et corrector totius orientis' erkend. Bij Emesa vernietigde hij de usurpator Quietus. Vanuit Palmyra breidde hij zijn macht uit naar het noorden (Syrië, Cilicië) en zuiden (Arabië). In Klein-Azië moest hij optreden tegen de binnengevallen Goten. Nadat hij daar met zijn oudste zoon vermoord was, volgde zijn weduwe Zenobia hem op (267). Vooral voor de handel van Palmyra had 0. grote verdiensten.


Lit. H. Volkmann (PRE Suppl. 11, 1967, 1243-1246). - J. G. Février, Essai sur l'histoire politique et écnonomique de Palmyre (Paris 1931) 70-102. [A. J. Janssen]


Keizers Rome Lijst van Namen