Sapor


Sapor (perzisch šahpuhr), naam van drie perzische koningen uit de dynastie der Sassaniden.

munt(1) Sapor I, zoon van Ardasir, regeerde van 241 tot 272. Hij zette het door zijn vader begonnen offensief tegen de oostelijke provincies van het romeinse rijk voort en versloeg drie keizers, Gordianus III, Philippus Arabs en Valerianus. Laatstgenoemde werd zelfs door S. gevangen genomen; daarna trokken perzische troepen plunderend door Syrië, Cilicië en Cappadocië, totdat Odaenathus van Palmyra hun een halt wist toe te roepen. In de heroverde gebieden voerde S. de sassanidische staatsgodsdienst, het mazdeisme, weer in; tegenover de volgelingen van de christenen, de joden en aanhangers van andere gosdiensten was hij echter tolerant. S. liet zijn krijgsdaden tegen Rome vereeuwigen in de vorm van een monumentale drietalige inscriptie, die in 1936 door een amerikaanse expeditie ontdekt is en bekend staat onder de naam Res gestae divi Saporis.Lit. M. Fluss (PRE 1A, 2325-2333). - W. Ensslin, Zu den Kriegen des Sassaniden Schapur I (Sitzungsberichte der Bayerischen Akad. Wiss. 1947, 5, München 1949), M. Sprengling, Third Century Iran (Chicago 1953; met uitgave van de Res gestae). E. Honigmann/A. Maricq, Recherches sur les Res gestae divi Saporis (Memoires de l'Acad. Royale de Belgique 47, 4, Bruxelles 1953). A. Maricq, Res gestae divi Saporis (Syria 35, 1958, 295-360).


munt(2) Sapor II, de Grote, koning van 310 tot 379. Het grootste deel van zijn lange regering was gevuld met doorgaans succesrijke oorlogen tegen de Romeinen (Constantius, Iulianus), expedities tegen opstandige rijksdelen en binnenvallende aziatische stammen en vervolging van de christenen. Na de dood van de romeinse keizer Iulianus (363) sloot S. met diens opvolger Iovianus een dertigjarige vrede.


Lit. O. Seeck (PRE 1A, 2334-2354).munt(3) Sapor III, zoon van vorige Sapor, regeerde van 381 tot 388. Hij hernieuwde in 384 het vredesverdrag met Rome, waarbij Armenië in een perzische en een romeinse invloedssfeer verdeeld werd, en schijnt de door zijn vader begonnen christenvervolgingen beëindigd te hehben.


Lit. O. Seeck/M. Fluss (PRE 1A, 2354-2356). [Nuchelmans]Keizers Rome Lijst van Namen