Iovianus 363 - 364


munt

Iovianus, romeinse keizer van juni 363 tot februari 364. Flavius I. werd ca. 331 nabij Singidunum (Belgrado) geboren, maakte snel carrière in het leger en nam in 363 als primicerius domesticorum deel aan de perzische expeditie van keizer Iulianus. Toen deze op 26 juni de dood op het slagveld had gevonden, werd I. door het leger tot keizer uitgeroepen. Hij sloot spoedig vrede met de Perzen, waarbij de Romeinen afstand deden van alle gebied ten oosten van de Tigris, maar kwam op de terugweg in Galatië door een ongeval om het leven. I. was christen, maar betoonde zich tolerant tegenover de heidenen; aan de kerk schonk hij de voorrechten terug die Iulianus haar had ontnomen.Lit. O. Seeck (PRE 9, 2006-2011). B. Felletti Maj (EAA 4, 913). [Nuchelmans]Keizers Rome Lijst van Namen