Gordianus III 238 - 244
Marcus Antonius Gordianus Pius, Gordianus III, werd ca. 225 geboren als zoon van Maecia Faustina, een dochter van Gordianus I. Na de moord op Balbinus en Pupienus, aan wie hij als Caesar was toegevoegd, werd hij als dertienjarige door de praetorianen tot keizer uitgeroepen (9 juli 238). De werkelijke leiding berustte aanvankelijk bij zijn moeder en bij hoge ambtenaren, maar ging in 241, toen hij huwde met Furia Sabina, over op zijn schoonvader, de praefectus praetorio Timesitheus, met wie hij in 242 optrok tegen de Goten aan de Donau. Nadat Timesitheus het jaar daarop grote successen had behaald in de strijd tegen de Perzen, stierf hij kort voor zijn opmars naar Ctesiphon. Zijn opvolger Philippus Arabs hitste, profiterend van een voedseltekort, de soldaten tegen de jonge keizer op, die in 244 te Zaitha werd vermoord.
Lit. Historia Augusta, Vita Gordiani. - P. von Rhoden (PRE 1, 2619-2628). V. Scrinari (EAA 3, 977v). - L. Homo, La grande crise de Pan 238 et le problème de l'Histoire Auguste (Rev. Hist. 130, 1919, 209-264; 131, 1920, 1-38). G. Bersanetti, Studi sull'imperatore Massimino il Trace (Rome 1940). P. Townsend, The Revolution of A.D. 238. The Leaders and Their Aims (Yale Class. St. 14, 1955, 49-105). [A.J. Janssen]Keizers Rome Lijst van Namen