Pupienus 238Pupienus, romeinse keizer in 238. Marcus Clodius P. Maximus werd, nadat hij tweemaal consul was geweest en verscheidende andere hoge posten had bekleed (o.a. stadhouder van de beide Germaniae en van Asia, en stadsprefect), lid van de tegen Maximinus Thrax ingestelde verdedigingsraad. Na de dood van Gordianus I en II koos de senaat hem samen met zijn collega Balbinus tot keizer. De voorname Balbinus nam het burgerlijk bestuur, de ervaren P. het militair opperbevel op zich. Gordianus III werd tot Caesar benoemd. Na de moord op Maximinus vierden de keizers met hun Caesar te Rome een triomf. Spoedig daarna echter namen de praetorianen, misnoegd over de handelwijze van de senaat en de aanwezigheid te Rome van door P. meegebrachte germaanse troepen, zelf het heft in handen: zij sleepten beide keizers uit het paleis en vermoordden hen (juli 238). Hun bewind had drie maanden geduurd.Lit. E. Stein (PRE 4, 88-98). F. Panvini Rosati (EAA 6, 563). [A. J. Janssen]
Keizers Rome Lijst van Namen