Maximinus Thrax 235 - 238


munt

Gaius Iulius Verus Maximinus Thrax werd ca. 173 geboren uit een Thracische boerenfamilie en had carrière gemaakt in het leger, toen hij na succesvolle gevechten in Germanië in maart 235 tijdens de muiterij die Alexander Severus de troon kostte, tot keizer werd geproclameerd.

kop zoon
Zijn zoon Maximus

Hij benoemde zijn zoon Maximus tot zijn Caesar. In 236/7 streed hij tegen de Sarmaten en de Daciërs. De zware belastingdruk ten gevolge van de kostbare oorlogen maakte Maximinus echter impopulair. Bovendien nam zijn provocerend optreden de hogere kringen tegen hem in. Toen bij een opstand in Africa Gordianus I en diens gelijknamige zoon tot keizer werden uitgeroepen, vonden dezen in Rome snel erkenning. Maximinus rukte daarop Italië binnen, maar stuitte bij Aquileia op zulk een heftig verzet dat zijn troepen ontmoedigd werden en hem en zijn zoon vermoordden. Maximinus staat bekend als een christenvervolger.

Lit. Iulius Capitolinus, Vita Maximinorum. - E. Hohl (PRE 10, 852-868). H. P. L'Orange (EAA 4, 923v). - G. M. Bersanetti, Studi sull' imperatore Massimino il Trace (Roma 1940 = 1961). E. Hohl, Maximini duo Juli Capitolini. Aus dem Corpus der sog. Historia Augusta (KT 172, Berlin 1949; met commentaar). A. Bellezza, Massimino il Trace (Genua 1964).Keizers Rome Lijst van Namen