Daciërs

kaartDaciërs (Δακοί, lat. Daci), thracisch volk, verwant met de Geten, dat in elk geval vanaf de 4e eeuw vC een groot deel van het tegenwoordige Roemenië bewoonde. De D. leefden hoofdzakelijk van landbouw en veeteelt; daarnaast ontgonnen ze reeds vroeg de bodemschatten van hun land, o.a. de goudmijnen. Onder invloed van de Kelten, die in de 4e eeuw tot in Roemenië doordrongen, en door contacten met griekse en romeinse kooplieden hadden ze bij het begin van de christelijke jaartelling een redelijk beschavingspeil bereikt.

De oudste historische berichten over de D. hebben betrekking op romeinse expedities uit de 2e en le eeuw vC tegen Donauvolken waarbij zich D. hadden aangesloten. De afzonderlijke dacische stammen werden ca. 60 vC door Burebistas in één staatsverband bijeengebracht. Dit rijk was van korte duur. Ruim een eeuw later gelukte het Decebalus wederom een groot dacisch rijk te stichten, dat in 85 nC in conflict met de Romeinen kwam. Na hardnekkige tegenstand wist keizer Traianus de D. in 106 nC te onderwerpen. Een groot gedeelte van hun gebied werd de provincie Dacia; vele dacische stammen onttrokken zich evenwel aan de romeinse heerschappij en bleven in het noorden en oosten van Roemenië in vrijheid leven.


Kaart