Burebistas


Burebistas, koning van de Daciërs in de 1e eeuw vC. In 60 vC wist hij in het Donaubekken een groot maar kortstondig dacisch rijk te stichten. In Pannonië bracht hij de Boii en andere keltische stammen zware verliezen toe; zijn plundertochten strekten zich uit tot de kusten van de Zwarte en de Aegeïsche Zee, waar hij vele griekse kolonies verwoestte. In 48 vC voerde Pompeius onderhandelingen met B. om van hem steun te verkrijgen in zijn strijd tegen Caesar. Deze laatste trof in 44 voorbereidingen om tegen B. te velde te trekken, maar B. werd ongeveer te zelfder tijd als Caesar het slachtoffer van een samenzwering. Zijn rijk viel terstond uiteen in een groot aantal kleine staten.


Lit. I.H. Crisan, Burebista and his Time (Boekarest 1978).[Nuchelmans]


Keizers Rome Lijst van Namen