Gordianus 238
Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Africanus werd ca. 159 te Rome geboren en was van voorname afkomst: van vaderszijde stamde hij af van de Gracchen, van moederszijde van keizer Trajanus.munt Als proconsul van Africa op 80-jarige leeftijd onder Maximinus Thrax tot tegenkeizer uitgeroepen, accepteerde hij deze onderscheiding tegen zijn zin en benoemde zijn zoon Gordianus II tot medekeizer. Hoewel hij erkend werd door de senaat en vele provincies, moest Gordianus zich verdedigen tegen Capellianus, de stadhouder van Numidië, die naar Carthago oprukte. Nadat Gordianus II in de strijd was omgekomen, maakte Gordianus I na een bewind van 22 dagen een eind aan zijn leven.
Rechts Gordianus II.Lit. Historia Augusta, Vita Gordiani. - P. von Rhoden (PRE 1, 2628-2631). V. Scrinari (EAA 3, 977).
Keizers Rome Lijst van Namen