Sacrovir


Sacrovir, aanzienlijke Galliër uit de stam van de Haeduers. Gaius Iulius Sacrovir, die het romeinse burgerrecht bezat, leidde samen met Iulius Florus uit de stam van de Treveri de grote gallische opstand van 21 nC. Hij bezette Augustodunum (Autun) en verwierf een grote aanhang. Nadat S. door Gaius Silius, de legaat van Germania superior, verslagen was, pleegde hij zelfmoord.


Lit. Tacitus, Annalen 3, 4046. - A. Stein (PRE 10, 796-798). [Nuchelmans]Keizers Rome Lijst van Namen