Tacitus 275 - 276


munt

Marcus Claudius Tacitus (ca. 200-276), romeins keizer 275-276. Nadat na de dood van keizer Aurelianus in de zomer van 275 de troon een paar maanden onbezet was geweest tengevolge van een competentiestrijd tussen leger en senaat, werd tenslotte de bejaarde en rijke senator C. tegen zijn wil door de senaat bij acclamatie tot keizer uitgeroepen en door het leger erkend (september 275?). Samen met zijn halfbroer Marcus Annius Florianus, die hij tot commandant van de praetorianen benoemde, voerde hij oorlog tegen de Goten in Klein-Azië; daar stierf hij reeds in april 276 een natuurlijke of gewelddadige dood. Florianus liet zich tot opvolger uitroepen, maar werd kort daarop (juni 276) door zijn eigen manschappen gedood bij een poging om de in Syrië en Egypte tot keizer uitgeroepen Probus tot gehoorzaamheid te dwingen.Lit. Vita Taciti in de Historia Augusta. - E. Stein (PRE 3, 2872-2881). [Nuchelmans]
Keizers Rome Lijst van Namen