Thrasea Paetus


Thrasea Paetus, senator ten tijde van keizer Nero, die in 66 nC zelfmoord pleegde nadat hij door de keizer in staat van beschuldiging was gesteld. Publius Clodius T.P., de consul suffectus van het jaar 56 nC, was een vermaard stoïcus en oprecht republikein. Hij zou ook het leven van Cato Uticensis, het grote voorbeeld voor de stoïcijnen in zijn dagen, hebben beschreven. Zijn zelfmoord, alsmede het moëdige optreden van zijn vrouw Arria - die naar het voorbeeld van haar gelijknamige moeder, de echtgenote van Caecina Paetus (vgl. Plinius minor, Epistula 3, 16), haar man in de dood wilde volgen, waarvan T.P. haar echter wist te weerhouden wordt beschreven bij Tacitus, Annales 16, 21-35. [Brouwers ]Keizers Rome Lijst van Namen