Turbo


Turbo, romeinse legeraanvoerder uit de 2e eeuw nC. Quintus Marcius T. Fronto Publicius Severus, afkomstig uit de ridderstand, diende in 107 nC als centurio in Aquincum. Daarna nam hij deel aan de veldtocht tegen de Parthen, waarvoor hij de dona militaria ontving. Eind 113 was hij vlootprefect in Misenum. Als praefectus Aegypti dempte hij in 117 een oproer aldaar. Keizer Hadrianus, met wie hij zeer bevriend was, zond T. terstond na zijn troonsbestijging ter vervanging van Lusius Quietus als procurator pro legato naar Mauretanië, waar hij eveneens een opstand neersloeg. In 118 droeg de keizer T. tijdelijk een speciaal commando op in Pannonië en Dacië, waar hij de Sarmaten overwon. Het jaar daarop volgde hij Attianus op. als praefectus praetorio, in welke functie hij Hadrianus trouw diende, in elk geval tot diens dood in 135 nC.Lit. Historia Augusta, Vita Hadriani. - A. Stein (PRE 14, 1597-1600, 2582). - H. G. Pflaum, Les carrières rocuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain 1 (Paris 1) 199-216. R. Syme, Guard Prefects of Trajan and Hadrian (JRS 70, 1980, 64-80). [A. J. Janssen]Keizers Rome Lijst van Namen