Vitorius Marcellus


Vitorius Marcellus, politicus rond 100 nC (consul suffectus in 105 nC), die o.m. bekend geworden is omdat Quintilianus zijn Institutio oratoria en Statius het 4e boek der Silvae (vgl. met name Silvae 4, 4, een gedicht in de vorm van een brief aan V. Marcellus) aan hem opdroegen.Lit. R. Hanslik (PRE Suppl. 9, 1962, 1744v). [Brouwers]

Keizers Rome Lijst van Namen