Adherbal

Adherbal (Ἀτάρβας), carthaagse en numidische eigennaam:

(1) Adherbal, naam van verschillende carthaagse veldheren, van wie de bekendste tijdens de eerste punische oorlog in 249 vC de romeinse veldheer Publius Claudius Pulcher in een zeeslag bij Drepana versloeg.


(2) Adherbal, oudste zoon van de numidische koning Micipsa, die hij in 118 vC samen met zijn broer Hiempsal en zijn neef Jugurtha opvolgde. In 117, toen Hiempsal op last van Jugurtha vermoord was, vluchtte A. naar Rome, in 115 kon hij onder romeinse bescherming naar Afrika terugkeren als heerser over de oostelijke helft van Numidië, maar in 112 werd hij door Jugurtha na een langdurige belegering van zijn hoofdstad Cirta omgebracht. Dit feit vormde de aanleiding tot de zg. Jugurthijnse oorlog.


Lit. Sallustius, Bellum Iugurthinum 5-26. [Nuchelmans]


Lijst van Namen