Mamercus Aemilius Scaurus

Mamercus Aemilius Scaurus, consul suffectus in 21 nC, onderscheidde zich als redenaar en advocaat. Reeds bij de ambtsaanvaarding van keizer Tiberius beledigde hij deze. In 32 werd hij aangeklaagd wegens majesteitsschennis, in 34 wegens echtbreuk, maar A. onttrok zich door zelfmoord aan een veroordeling. Hij was de laatste mannelijke telg van de familie der Aemilii Scauri.
[Nuchelmans]

Lijst van Namen