Cingetorix

Cingetorix betwistte zijn schoonvader Indutiomarus de heerschappij over de stam der Treveri. In 54 vC bood hij Caesar, toen deze tegen de Treveri oprukte, zijn diensten aan. Nadat de Romeinen het gebied der Treveri aan hun gezag onderworpen hadden, werd C. voor zijn hulp beloond met het koningschap over de stam (53 vC).Lijst van Namen