Ligarius

Ligarius, romeinse staatsman uit de 1e eeuw vC. Quintus L. gaf als legaat van Gaius Considius Longus, gouverneur van Africa (50 vC), deze provincie bij het uitbreken van de burgeroorlog in 49 over aan de Pompeiaan Publius Attius Varus en belette samen met deze de rechtmatige stadhouder Lucius Aelius Tubero zijn ambt uit te oefenen. Tot 46 streed L. met de Pompeianen tegen Caesar. Na de slag bij Thapsus gevangen genomen en verbannen, werd hij, terwijl hij op het punt stond door Caesar begenadigd te worden, door Tubero's zoon Quintus wegens landverraad aangeklaagd, maar na Cicero's verdediging vrijgesproken. In 44 sloot L. zich aan bij het complot tegen Caesar; over zijn dood is niets bekend.


Lit. Cicero, Pro Ligario. - F. Münzer (PRE 13, 519-522). - G. Walser, Der Prözess gegen Q. Ligarius im Jahre 46 v. Chr. (Historia 8, 1959, 90-96). [A. J. Janssen]


Lijst van Namen