Maenius

Maenius, naam van een romeinse plebejische gens, waarvan het bekendste lid was Gaius M. Deze beëindigde met zijn medeconsul Lucius Furius Camillus de latijnse oorlog (340-338 vC) door de Latijnen en de vloot van het volskische Antium te verslaan. M. mocht een triomf houden en kreeg een ruiterstandbeeld op het Forum, waar de snebben van de veroverde schepen het spreekgestoelte (rostra) sierden. Of de Columna Maenia bij het Comitium en de Maeniana (balkons boven winkels op het Forum) iets met hem te maken hebben, wordt betwijfeld. Na censor geweest te zijn (318) onderdrukte M. als dictator (314) onlusten in Campania. Hij was de enige van zijn gens die consul is geworden, en voor zover bekend de eerste plebejische dictator.


Lit. F. Münzer PRE 14, 249-251). [A.J.Janssen]

Lijst van Namen