Porcius

Porcius, naam van een uit Tusculum stammende plebejische gens in Rome, waarvan sinds het midden van de 3e eeuw vC leden op de voorgrond traden. Tot de gens Porcia behoorden de families der Catones, Laecae en Licini. Tot deze familie hoorden o.a. Marcus Porcius Cato maior (Censorius), Marcus Porcius Cato minor (Uticensis) en Porcius Licinus. Hier is een munt te zien, geslagen door M. Porcius Laeca (ca. 125 vC); links Roma met tekst LAECA; rechts Libertas in een vierspan met tekst M.PORC. en ROMA.


Lijst van Namen