Tanaquil

Tanaquil (Τανακυλλίς, etruskisch 'thanachnil'), legendarische romeinse koningin van etruskische afkomst. Zij stamde uit een aanzienlijke familie in Tarquinii en huwde daar met Tarquinius Priscus. Doordat zij de gave bezat uit voortekenen de toekomst te kunnen voorspellen, wist zij haar echtgenoot op de koningstroon in Rome te brengen en, na diens vermoording, ook haar schoonzoon Servius Tullius.


Lit. Livius 1, 34 en 41. [Nuchelmans]


Lijst van Namen