Vorige Kaart van Rome Kaart van de Campus Martius Rome Volgende

Het Stadion van Domitianus


De huidige Piazza Navona heeft nu nog de omtrek van het Stadion van Domitianus, waardoor de ovale vorm van de renbaan perfect bewaard gebleven is. Het is voor 86 n.Chr. gebouwd door Domitianus en was bedoeld voor atletiekwedstrijden ter ere van Jupiter Capitolinus (de Certamen Capitolium). Het heette toen Circus Agonalis, dat later verbasterd werd Navona. Nog in 1450 nC stond hier de bijna ongewijzigde arena. De huizen staan op de oude zitplaatsen, het plein is de oude wedstrijdbaan. De obelisk in het midden komt van het circus van Maxentius.

Men schat dat het ruimte bood aan dertigduizend toeschouwers. Het was een volledig open terrein met een lengte van 275 meter. De buitenzijde van de façade had een aantal bogen die rustten op travertijnen pilaren met Ionische zuilen. In het bovenste deel van de cavea bevonden zich mogelijk Corinthische zuilen. Twee grote ingangen aan de lange zijden voerden naar de trappen. Een derde, met een zuilengalerij ervoor, bevond zich in het midden van de zijde die omboog in de richting van het noorden.


Hier zijn de - nu ondergrondse - overblijfselen van de toeschouwersruimte te zien.

Vorige Kaart van Rome Kaart van de Campus Martius Rome Volgende