Vorige Kaart van Rome Kaart van de Campus Martius Rome Volgende

De Thermen van Nero

De Thermen van Nero werden gebouwd in 62 n.Chr. in het middendeel van de Campus Martius, tussen het Stadion van Domitianus en het Pantheon als 2e groot openbaar badgelegenheid (Suet. Nero 12); een andere naam was het Gymnasium van Nero. Het complex werd later gerestaureerd door Alexander Severus in 227 n.Chr. en is daarom ook bekend onder de naam de Thermen van Alexander. De plattegrond toont een groot complex (190 x 120m) met kamers die symmetrisch zijn gebouwd rond een centraal middelpunt. Dit is vermoedelijk het eerste en oudste voorbeeld van thermen met deze indeling van de ruimte en werd als voorbeeld gebruikt voor alle latere thermen. Er zijn nog enkele resten (een hypocaustum) zichtbaar in de binnenplaats van het Palazzo Madama en bij de S. Salvatore in Thermis. Loden pijpen zijn aangetroffen op de hoek van de Piazza en de Salita dei Crescenzi (CIL 15, 7271) Ook werden vier zuilen van rood graniet aangetroffen waarvan er twee door paus Alexander VII in 1666 werden gebruikt om de linkerhoek van de pronaos van het Pantheon te herstellen.


De 2 zuilen aan de Piazza di S. Eustachio


Vorige Kaart van Rome Kaart van de Campus Martius Rome Volgende