Anastasius I

Anastasius I, bisschop van Rome (399-402). Van hem zijn drie brieven bewaard waarin hij Origenes veroordeelde (MPL 20, 51-80). In een brief aan Simplicianus van Milaan deelde hij mède dat hij zich aansloot bij de veroordeling van Origenes door Theophilus van Alexandrië; zo ook in een brief aan diens opvolger Venerius. De derde beantwoordde een vraag van Johannes van Jeruzalem of ook de vertaler van Origenes' geschriften moest worden veroordeeld. A. oordeelde dit twijfelachtig: het ging om de bedoeling van de vertaler. Feestdag 27 april.


Lit. Bardenhewer 3, 592v. [Bartelink]


Pausen Lijst van Namen