Caelestinus

Caelestinus I, bisschop van Rome (422-432). Hij bestreed het pelagianisme, veroordeelde Nestorius op een romeinse synode (430) en belastte Cyrillus van Alexandrië met diens excommunicatie.


Lit. MPL 1, 417-558 (editie van de brieven). E. Schwartz, Acta Conciliorum Oecumenicorum 1, 1 deel 7 (Berlin 1929) 125-137. Id. 1,2 (ib. 1925/26) 5-101. E. Caspar, Geschichte des Papsttums 1 (Tübingen 1930). [Bartelink]


Pausen Afkortingen Lijst van Namen