Eleutherus

Eleutherus, bisschop van Rome (ca. 174-189). F. zou uit Nicopolis stammen en was de opvolger van Soter. Onder zijn bestuur kreeg het marcionitisme en het valentinianisme vaste voet in Rome. E. verwierp in een decreet het montanisme. Eusebius van Caesarea spreekt over een bezoek van Irenaeus aan E. in 177 of 178 (Historia ecclesiastica 5,3,4-4,2).


Lit. A. Poncelet, La translation des ss. Éleuthère, Pontien et Anastase (AB, 1910, 409-427). G. Buoncuore, Da S. Pio I a S. Vittore I (Siena 1932). [Bartelink]


Pausen Lijst van Namen